Umowa na odprowadzenie ścieków w przypadku:

Budynku-obiektu podłączony do sieci spółki
Budynku-obiektu podłączony do sieci kanalizacyjnej niebędącej własnością spółki

Inne umowy:

Umowa na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków
Przewiń do góry Skip to content