Zasady – procedury przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynku – obiektu

Konsultacje w sprawie warunków, odbiorów, uzgodnień oraz wykonawstwa przyłączy kanalizacyjnych są dostępne w poniedziałki w godzinach 7:30 – 12:00 i środy w godzinach od 12:00 – 15:00 pod numerem telefonu 55 247-84-63 wew. 37 lub w biurze spółki pokój nr 7.

1. Każdy podmiot i osoba, które chcą przyłączyć do sieci kanalizacyjnej :

 • nowy budynek – obiekt,
 • istniejący budynek – obiekt, 
 • znacząco rozbudować istniejący budynek – obiekt.

Zobowiązana jest:

 • złożyć do P.K. „Mierzeja” wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia budynku – obiektu (do pobrania poniżej),
 • opracować dokumentację techniczną (w przypadku, gdy została określona w warunkach technicznych),
 • uzgodnić dokumentację techniczną (w przypadku, gdy została określona w warunkach technicznych),
 • wykonać przyłącze zgodnie z warunkami  lub dokumentacją techniczną,
 • o wykonaniu powiadomić Spółkę celem dokonania odbioru wybudowanego przyłącza.

2. W celu dokonania technicznego odbioru przyłącza do sieci kanalizacyjnej podmiot – osoba ubiegająca się zobowiązana jest:

 • złożyć do P.K. „Mierzeja” wniosek o dokonanie odbioru przyłącza kanalizacyjnego,
 • do wniosku dołączyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą potwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Złożenie dokumentacji do w/w składnicy może również potwierdzić uprawniony geodeta w formie oświadczenia,
 • po złożeniu w/w dokumentacji pracownik P.K. Mierzeja wyznaczy w porozumieniu z osoba ubiegającą się o odbiór dzień i godzinę. W przypadku braku zastrzeżeń, odnośnie wykonanego przyłącza zostanie sporządzony protokół oraz zawarta umowa na odbiór ścieków. 

3. Informujemy, że odbiór kanalizacji sanitarnej musi zostać dokonany niezwłocznie po wykonaniu przyłączenia. Zabrania się odprowadzania ścieków bez wcześniejszego dokonania odbioru oraz podpisania umowy z P.K. „Mierzeja”.

4. W przypadkach spraw skomplikowanych – złożonych Spółka rozpatruje wnioski indywidualnie w porozumieniu z osobą ubiegającą się o przyłącze.

5. Zaleca się składanie zleceń na drukach udostępnionych przez P.K. „Mierzeja” Sp. z o. o. w Stegnie.

6. Do pobrania:

 Wnioski należy składać w wersji papierowej (oryginał wniosku) w sekretariacie P.K. „Mierzeja”. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Przewiń do góry Skip to content