Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o. o. informuje, że prowadzi zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tujsk”. Przy realizacji tego zadania korzysta z dofinansowania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 2 865.510,40 zł netto. Dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosi 1 695 468 zł. W ramach wymienionego zadania inwestycyjnego, Spółka buduje sieć kanalizacyjną wraz z dwiema przepompowniami ścieków w centrum miejscowości Tujsk. Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami stworzy warunki przyłączenia do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej dla około 40 posesji. Umożliwi jednocześnie likwidację starych nieszczelnych zbiorników na ścieki co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości wód gruntowych i powierzchniowych.


_

Przewiń do góry Skip to content