Oczyszczalnia ścieków Chełmek Osada

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o. o.  oparciu o umowę dzierżawy zawartą  z Gminą Stegna,  zajmuje się również eksploatacją  oczyszczalni ścieków w miejscowości Chełmek Osada. Oczyszczalnia ścieków w Chełmku jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczna typu „BIOCLERE” – EKOFINN-POL pracującą w oparciu o naturalny proces utleniania biologicznego na złożu zraszanym. Do oczyszczalni systemem kanalizacyjnym doprowadzane są ścieki komunalne  z pobliskiego osiedla mieszkaniowego w ilości ok. 7 000 m3 rocznie. Po oczyszczaniu ścieki odprowadzane są systemu rowów melioracyjnych.

W skład oczyszczalni ścieków wchodzą następujące obiekty i urządzenia:

RLM          = 270

Qśr /d.             =   31m3/d

Qmax/d.       =   43,3 m3/d

Qmax/h       =     2,7 m3/h

Przewiń do góry Skip to content