Dane ogólne

Pełna nazwa firmy:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skrót nazwy:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. (zalecany przy wystawianiu faktur)

Adres:

ul. Gdańska 2 , 82-103 Stegna

Dane rejestrowe:

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000298634

Konto Bankowe:

Bank Spółdzielczy w Stegnie 79 8308 0001 0000 4284 2000 0010

Wysokość kapitału zakładowego:

41.569.169,04 PLN

NIP i REGON

NIP: 579-21-53-413

REGON: 220534702

Telefon centrali:
Fax:
Telefon alarmowy:
Skrzynka internetowa:
Przewiń do góry Skip to content