Oczyszczalnia

Oczyszczalnia ścieków w Stegnie została wybudowana i oddana do eksploatacji  w 1987 roku. Swoim zasięgiem obejmuje z tereny  gminy Stegna i Sztutowo. Są to obszary pasa nadmorskiego od ujścia Wisły do Skowronek na Mierzei Wiślanej oraz przyległe  obszary Żuław Wiślanych. Ostatnia modernizacja i rozbudowa oczyszczalni została przeprowadzona w  2015 roku. Technologia oczyszczania ścieków obejmuje proces mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem metody niskoobciążonego osadu czynnego w układzie dostosowanym do podwyższonego stopnia usuwania związków biogennych oraz zastosowaniem technologii autodenitryfikacji strugi odpływu po procesie oczyszczania w układzie z podciśnieniowym odgazowaniem osadu (ASO z POO).

Przewiń do góry Skip to content