Zmiana cen opłaty za przyjęcie ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Stegnie

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o. o. w Stegnie informuję, że od dnia 01.02.2024r. cena za przyjęcie ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Stegnie wynosi:
  • 12,00 zł netto za 1m3 – ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb);
  • 100,00 zł netto za 1m3 – osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • 100,00 zł netto za 1 m3 – ścieków z przenośnych kabin WC.
Zmiana kosztów spowodowana jest wzrostem cen materiałów i usług niezbędnych do oczyszczenia ścieków dowożonych do stacji zlewnej w Stegnie, oraz koniecznością przyjęcia wyższej niż dotychczas ilości ścieków dowożonych.
 
Zarządzenie nr 1/2024 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie z dnia 19.01.2024 r. w sprawie ceny oczyszczania i warunków dostawy nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Stegnie.
Cennik oczyszczania ścieków dowożonych przez firmy zewnętrzne

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zobacz również

Zobacz Także
Przewiń do góry Skip to content