MIESZKAŃCY – UŻYTKOWNICY  SIECI  KANALIZACYJNEJ W GMINACH  STEGNA I SZTUTOWO


Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie informuje, że zleciło Politechnice Warszawskiej Wydziałowi Inżynierii Środowiska Instytutowi Zaopatrzenia w Wodę i Oczyszczania Ścieków w Warszawie wykonanie ekspertyzy związanej z przyczynami występowania i sposobami usuwania przykrych zapachów w pobliżu niektórych urządzeń i przyborów kanalizacyjnych na terenie „Mierzei Wiślanej”.
W wyniku przedłożonego opracowania stwierdzono, że podstawową przyczyną powodującą występowanie tego zjawiska jest brak rur wywiewnych na pionach instalacji  wewnętrznej w budynkach podłączonych do kanalizacji zewnętrznej – sieciowej. Brak lub złe wykonanie wentylacji kanałów intensyfikuje procesy zagniwania ścieków i osadów, a wydzielane przy tym gazy nie są sukcesywnie odprowadzane w „miejscu ich powstawania” – lecz wypełniają wolne przestrzenie, zwłaszcza w studzienkach kanalizacyjnych zlokalizowanych w ulicach, skąd przez otwory we włazach przedostają się do otoczenia powodując przykry zapach. Z uwagi na powyższe, w celu wyeliminowania powstających zjawisk należy bezwzględnie w przypadku braku rur wywiewnych na pionach instalacji wewnętrznej wykonać je we własnym zakresie, a w przypadku nieprawidłowej instalacji poprawić.
W celu eliminacji tłuszczy z sieci kanalizacyjnej, które również wpływają na występowanie przykrych zapachów należy w obiektach takich jak: lokale gastronomiczne, obiekty zbiorowego żywienia (stołówki), smażalnie i innych tego typu bezwzględnie zainstalować na odpływie ścieków separatorów tłuszczu. Informujemy, że zainstalowane separatory – odtłuszczacze należy systematycznie czyścić, usuwając nagromadzony tłuszcz i prawidłowo go zutylizować. Zabrania się wrzucania tłuszczu z separatorów do studzienek na sieci kanalizacyjnej. W okresie, do czasu zainstalowania separatorów – odtłuszczaczy, należy stosować ogólnodostępne preparaty biologiczne o wysokiej koncentracji mikroorganizmów i enzymów wprowadzając je bezpośrednio do studzienki kanalizacyjnej – rewizyjnej.
Częstym zjawiskiem, które ma znaczący wpływ tym razem na cenę usług jest odprowadzanie wody deszczowej do systemu kanalizacyjnego, jest to proceder całkowicie zabroniony. Podłączenie takie należy bezwzględnie odłączyć. Pod tym kątem przeprowadzane są kontrole i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości właściciel obiektu poniesie bardzo dotkliwe kary. 
Spółka zobowiązuje się do udzielenia wszechstronnej pomocy – informacji zainteresowanym o sposobie wykonania lub przeróbki omawianych instalacji. W przypadku pytań należy kontaktować się z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Mierzeja” Sp. z o.o. 82-103 Stegna ul. Gdańska (oczyszczalnia ścieków) od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 , tel. 55 247 84 63 lub e – mail seretariat@pkmierzeja.pl
   
   

Przewiń do góry Skip to content