UWAGA

Przetargi współfinansowane z UE od dnia 01.01.2015r. są publikowane na stronie www.pkmierzeja.eu (kliknij link lub obrazek powyżej aby przejść do tej strony)

Przetargi

W załączniku zamieszczamy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.

Numer sprawy: 2/2020
Numer ogłoszenia: 510405417-N-2021

Nazwa zadania: Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stegnie, ul. Gdańska 2.

Załącznik 1

W załączniku zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.

Numer sprawy: 2/2020

Nazwa zadania: Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stegnie, ul. Gdańska 2

Załącznik 1

W załączniku zamieszczamy informację z sesji otwarcia ofert.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.

Numer sprawy: 2/2020

Nazwa zadania: Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stegnie, ul. Gdańska 2

Załącznik 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.

Numer sprawy: 2/2020

Nazwa zadania: Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stegnie, ul. Gdańska 2

Numer ogłoszenia 615386-N-2020; data zamieszczenia: 2020-11-26.

Zawartość załączników
Załącznik 1 - ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik 2 - SIWZ + załączniki do SIWZ

Załącznik nr 2 należy rozpakować.

Załącznik 1  Załącznik 2

W załączniku zamieszczamy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.

Numer sprawy: 01-01-2020

Nazwa zadania: Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stegnie, ul. Gdańska 2.

Załącznik 1

W załączniku zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.

Numer sprawy: 01-01-2020

Nazwa zadania: Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stegnie, ul. Gdańska 2.

Załącznik 1

W załączniku zamieszczamy informację z sesji otwarcia ofert.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.

Numer sprawy: 01-01-2020

Nazwa zadania: Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stegnie, ul. Gdańska 2.

Załącznik 1

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.

Numer sprawy: 01-01-2020

Nazwa zadania: Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stegnie, ul. Gdańska 2.


Zawartość załączników
Załącznik 1 - wyajśnienie i zamian treści SIWZ

Załącznik 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.

Numer sprawy: 01-01-2020

Nazwa zadania: Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stegnie, ul. Gdańska 2.

Numer ogłoszenia 501428-N-2020; data zamieszczenia: 2020-01-09.

Zawartość załączników
Załącznik 1 - ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik 2 - SIWZ + załączniki do SIWZ

Załącznik nr 2 należy rozpakować.

Załącznik 1  Załącznik 2

W załączniku zamieszczamy ogłoszenie.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.

Numer sprawy: 02-11/2019

Nazwa zadania: Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stegnie, ul. Gdańska 2.

Załącznik 1

W załączniku zamieszczamy informację o unieważnieniu postępowania.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.

Numer sprawy: 02-11/2019

Nazwa zadania: Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stegnie, ul. Gdańska 2.

Załącznik 1

W załączniku zamieszczamy informację z sesji otwarcia ofert.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.

Numer sprawy: 02-11/2019

Nazwa zadania: Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stegnie, ul. Gdańska 2.

Załącznik 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.


Numer sprawy: 02-11/2019


Nazwa zadania: Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stegnie, ul. Gdańska 2.


Numer ogłoszenia 623284-N-2019; data zamieszczenia: 2019-11-15.


Zawartość załączników
Załącznik 1 - ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik 2 - SIWZ + załączniki do SIWZ

Załącznik nr 2 należy rozpakować.

Załącznik 1  Załącznik 2

W załączniku zamieszczamy ogłoszenie o udzieleniu zamówieni.


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.

Numer sprawy: 1/09/2019

Nazwa zadania: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Stegnie.

Załącznik 1

W załączniku zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.Numer sprawy: 1/09/2019


Nazwa zadania: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Stegnie

Załącznik 1

W załączniku zamieszczamy informację z sesji otwarcia ofert.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.

Numer sprawy: 1/09/2019

Nazwa zadania: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Stegnie

Załącznik 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.

Numer sprawy: 1/09/2019

Nazwa zadania: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w StegnieW załączniku zamieszczamy wyjaśnienie.

Załącznik 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.Numer sprawy: 1/09/2019


Nazwa zadania : Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Stegnie


Numer ogłoszenia BZP: 592145-N-2019; data zamieszczenia: 02.09.2019Zawartość załączników

Załącznik 1 - ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik 2 - SIWZ + załączniki do SIWZ

Załącznik 1  Załącznik 2

W załączniku zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dot.: Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Stegnie

 

Postępowanie nr 1/04/2017

Załącznik 1

W załączniku zamieszczamy informację z sesji otwarcia ofert.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.

Numer sprawy: 1/04/2017

Nazwa zadania : Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni  ścieków w Stegnie

 

Załącznik 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi.

 

Numer sprawy: 1/04/2017


Nazwa zadania : Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni  ścieków w Stegnie

Numer ogłoszenia BZP: 70883-2017; data zamieszczenia: 21.04.2017

 

Zawartość załączników

Załącznik 1 - ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik 2 - SIWZ + załączniki do SIWZ

 

Załacznik numer 2 został spakowany. Po pobraniu należy go rozpakować.

 

Załącznik 1  Załącznik 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA:

"Ogłoszenie o zamówieniu na „Modernizację kanalizacji i przepompowni w miejscowościach Stegna, Jantar”

 

Wcelu pobrania stosownej dokumentacji dotyczącej wyżej wymienionego przetargu należy przejść do strony www.pkmierzeja.eu zakładka przetargi lub kliknąć TUTAJ


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – roboty budowlane.

Numer sprawy: ZP/POIiS-1/2014

Nazwa zadania :  ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”

Numer ogłoszenia  BZP: 69503 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014
Zmiany ogłoszenia BZP: 85309 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014
BZP: 89479 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014

Załącznik 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi .

Numer sprawy: ZP/POIiS-2/2014

Nazwa zadania :  Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”

Numer ogłoszenia BZP: 69799 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Załącznik 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ CZĘŚĆ 3

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – roboty budowlane.

Numer sprawy: ZP/POIiS-1/2014

Nazwa zadania :  ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”

Numer ogłoszenia  BZP: 69503 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Zmiany ogłoszenia BZP: 85309 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014

Zmiany ogłoszenia BZP: 89479 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014

Załącznik 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ CZĘŚĆ 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – roboty budowlane.

Numer sprawy: ZP/POIiS-1/2014

Nazwa zadania :  ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”

Numer ogłoszenia  BZP: 69503 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Zmiany ogłoszenia BZP: 85309 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014

BZP: 89479 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014

Załącznik 1

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – roboty budowlane.

Numer sprawy: ZP/POIiS-1/2014

Nazwa zadania :  ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”

Numer ogłoszenia BZP: 89479 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014

Załącznik 1

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – roboty budowlane.

Numer sprawy: ZP/POIiS-1/2014

Nazwa zadania :  ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”

Numer ogłoszenia BZP: 85309 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014

Załącznik 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – roboty budowlane.

Numer sprawy: ZP/POIiS-1/2014

Nazwa zadania :  ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”

Numer ogłoszenia BZP: 69503 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Załącznik 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi .

Numer sprawy: ZP/POIiS-2/2014

Nazwa zadania :  Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”

Numer ogłoszenia BZP: 69799 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Załącznik 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:1/03/2014

Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ściekow w Stegnie.

Załącznik 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - usługi .

Numer sprawy: ZP/POIiS-2/2014

Nazwa zadania :  Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie”

Numer ogłoszenia BZP: 69799 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Załącznik 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - roboty budowlane.

Numer sprawy: ZP/POIiS-1/2014
Nazwa zadania : Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie

Numer ogłoszenia BZP: 69503 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Załącznik 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/03/2014.
Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie  komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Stegnie.

Numer ogłoszenia: 57335 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014

Załącznik 1  Załącznik 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/01/2014.

Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Stegnie

Załącznik 1

2/12/2013

Stegna, 2014-01-24

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/12/2013. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa paliw płynnych

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

EKOOPAŁ Ossowski, Stenka Sp. j, 83-200 Starogard Gdański, ul. Krasickiego 1

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała maksymalną ilość punktów

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2014-02-06.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: EKOOPAŁ Ossowski, Stenka Sp. j

Adres wykonawcy: 83-200 Starogard Gdański, ul. Krasickiego 1

Cena oferty brutto: 150.183,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)

___________________

mgr Cezary Malinowski

 

Załącznik 1

Stegna, 2014-01-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/01/2014.
Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Stegnie.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.o

Adres zamawiającego ul. Gdańska 2

Kod Miejscowość 82-103 Stegna

Telefon: 55 247 84 63

Faks: 55 247 64 46

adres strony internetowej www.pkmierzeja.pl

adres poczty elektronicznej pkmierzeja@vp.pl

Godziny urzędowania: dni robocze 7:00 - 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.pkmierzeja.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego ( pok. nr 1 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 50 złotych oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Odbiór i zagospodarowanie przez wykorzystanie rolniczo, odzysk lub unieszkodliwienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz.U. poz. 21 z dnia 8 stycznia 2013 r.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych ( Dz, U. nr. 137 poz. 924 ), 1800 Mg komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Stegnie - W przypadku wykorzystania osadu rolniczo, Wykonawca wykona badania gruntu na którym mają być stosowane osady i ich aplikacja oraz musi prowadzić dokumentację agrotechniczną ustalającą dawki komunalnych osadów ściekowych, które można stosować na gruntach zgodnie z obowiązującymi przepisami

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

90513600-2 Usługi usuwania osadów

90513700-3 Usługi transportu osadów

90513800-4 Usługi obróbki osadów

90513900-5 Usługi likwidacji osadów

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych przez wykorzystanie rolniczo, kompostowanie lub inne

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100%

#112

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2014-01-21 do godz. 13:00

w siedzibie zamawiającego

Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.o

ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna, Pokój nr 1 - sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2014-01-21 , o godz. 13:30

w siedzibie zamawiającego

Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.o

ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna, Pokój nr 1 - sekretariat


XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

zamawiający nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia : 12692 - 2014 . Data zamieszczenia 2014-01-13

mgr Cezary Malinowski

Kierownik Zamawiającego

Załącznik 1

Stegna, 2013-12-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2/12/2013. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa paliw płynnych

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.o

Adres zamawiającego ul. Gdańska 2

Kod Miejscowość 82-103 Stegna

Telefon: 55 247 84 63

Faks: 55 247 64 46

adres strony internetowej www.pkmierzeja.pl

adres poczty elektronicznej pkmierzeja@vp.pl

Godziny urzędowania: dni robocze 7:00 - 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.pkmierzeja.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Sekretariat, pok. nr 1 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 50 złotych oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego ON w roku 2014, w ilości: około 30.000 litrów na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Dostawa paliwa winna odbywać się sukcesywnie zgodnie z częściowym zamówieniem złożonym przez Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni do zbiornika o pojemności 5 tys. litrów na terenie oczyszczalni ścieków w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2, 82-103 Stegna

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 09134000-7 Oleje napędowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2014-01-09 do godz. 13:00

w siedzibie zamawiającego

Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.o

ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna, Pokój nr 1 - Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2014-01-09, o godz. 13:30

w siedzibie zamawiającego

Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.o

ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna, Pokój nr 1 - Sekretariat

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 532848 - 2013. Data zamieszczenia 2013-12-23

mgr Cezary Malinowski

 

 

Załącznik 1