Aktualności

UWAGA

Mieszkańcy Gminy Stegna i Sztutowo

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie informuje, że w związku ze zmianą prawa w zakresie ustalania taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków – Ustawą z 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. poz. 2180), dotychczasowa taryfa na odprowadzanie ścieków obowiązywać będzie do czasu zatwierdzenia i wydania decyzji przez Regulatora nowych taryf.

Dodał: Administrator 2018-04-19 08:46:12 


Powrót