Kanalizacja

Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.o. w Stegnie jest właścicielem kanalizacji sanitarnej w zakresie przekazanym przez Gminę Stegna i Sztutowo. Obsługuje sieć kanalizacyjną pracującą w systemach grawitacyjnym, tłocznym i podciśnieniowym.

Sieć kanalizacji sanitarnej w statystyce:

Zestawienie sieci kanalizacyjnej będącej w posiadaniu i obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne

L.P. Nazwa urządzeń - budowli kanalizacyjnych Jednostka miary Gmina Stegna Gmina Sztutowo Razem
1. Przepompownie tłoczne szt. 24 26 50
2. Przepompownie podciśnieniowo-tłoczne szt. 5 2 7
3. Przepompownie podciśnieniowe (stud. opróżn. KZ) szt. 64 26 90
4. Kolektory kanalizacyjne podciśnieniowe Ø 90 - Ø 280 mb. 15 051 7 449 22 500
5. Kolektory kanalizacyjne tłoczne Ø 90-Ø 500 mb. 25 118 16 607 41 725
6. Kolektory kanalizacyjne grawitacyjne Ø 200-Ø 500 mb. 32 813 22 982 55 795
7. Kolektory kanalizacyjne grawitacyjne Ø 160 mb. 19 498 12 006 31 504
Ogółem przepompownie w poszczególnych miejscowościach szt. 93 54 147
Ogółem kanalizacja w poszczególnych miescowościach mb. 92 480 59 044 151 524

Planowana budowa sieci kanalizacyjnej w roku 2009

L.P.

Nazwa urządzeń budowli kanalizacyjnych

Żuławki Drewnica Przemysław Razem
kolektory - mb; przepompownie szt.
1. Kolektor grawitacyjny 200mm 5827,0 6136,0 3155,0 15118,0
2. Kolektor grawitacyjny 160mm 3213,5 3147,0 1599,5 7960,0
3. Kolektor tłoczny 90mm 2185,0 1282,0 329,0 3796,0
4. Przepompownie tłoczne 7 5 0 12
Razem kolektory 11225,0 10565,0 4754,5 26874,0

Materiały z których wykonana jest sieć to:

 • kamionka
 • rury betonowe
 • rury żeliwne
 • rury z PE
 • oraz rury PCV

Wskazówki dla dostawców ścieków:

 • wszelkie niedrożności w kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr tel. (055) 247 8463 całodobowo, dodatkowo po godz. 1500 na tel. komórkowy 78 39 28 463
 • zgodnie z Regulaminem odprowadzania ścieków z kwietnia 2008r § 8 koszt usunięcia awarii na przyłączach kanalizacyjnych pokrywa właściciel posesji
 • usunięcie awarii dokonujemy tylko i wyłącznie po zgłoszeniu przez właściciela lub administratora posesji
 • zgodnie z w/w informacją mieszkańcy budynków winni zgłaszać niedrożności kanalizacji do właściciela lub administratora budynku

Polecamy wykonanie usług w zakresie: - czyszczenie kanalizacji

 • opróżnianie zbiorników gnilnych (szamb)
 • wykonanie kratek wpustowych i włazów kanałowych
 • wykonanie przyłączy kanalizacyjnych