Organa spółki

Zgromadzenie Wspólników reprezentowane:

Wójt Gminy Stegna
Wójt Gminy Sztutowo

Rada Nadzorcza reprezentowana:

Przewodniczący - JERZY MEGER
V- ce Przewodniczący - ROMAN PAWŁOWSKI
Sekretarz - IGOR KĘPIŃSKI

Zarząd reprezentowany:

Prezes - CEZARY MALINOWSKI