Historia

Z kart historii rozwoju gospodarki ściekowej na terenie Gmin Stegna i Sztutowo w datach

1983 - W dniu 27 maja 1983r odbyło się pierwsze założycielskie Walne Zebranie Członków Spółki Wodnej "Mierzeja" w Stegnie. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji posiadających ośrodki wczasowe na terenie Gmin Stegna i Sztutowo. Spółka postawiła sobie za cel budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją obejmującą swoim zasięgiem teren obu gmin.

1987 - W dniu 21 listopada 1987r zakończono budowę i przekazano w użytkowanie oczyszczalnię mechaniczno biologiczną w Stegnie. Moc przerobowa oczyszczalni wynosi 6 tys. m3/dobę ścieków. Nieczystości na oczyszczalnię dostarczane były samochodami asenizacyjnymi z terenu Gmin Stegna i Sztutowo.

1992 - Pierwsze uruchomienie kanalizacji łączącej oczyszczalnię następuje w miejscowości Stegnie w dniu 28 sierpnia 1992r. System kanalizacyjny składał się z 3 przepompowni ścieków i 12 km sieci sanitarnej. Ścieki systemowo popłynęły z 30 ośrodków wypoczynkowych i kilku zabudowań mieszkalnych.

1993 - Skanalizowano i połączono z oczyszczalnią miejscowość Sztutowo.

1994 - Skanalizowano i połączono z oczyszczalnią miejscowość Kąty Rybackie.

1997 - Skanalizowano i połączono z oczyszczalnią miejscowość Jantar.

2000 - Spółka Wodna "Mierzeja" w dniu 15 grudnia 2000r zostaje postawiona w stan likwidacji. Działalność w zakresie gospodarki ściekowej przejmuje od Spółki Związek Komunalny "Mierzeja" w Stegnie. Z dniem 01 lipca 2000r Związek do obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji powołuje Zakład Komunalny "Mierzeja".

2001 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Stegnie. Dokonano kompleksową wymianę urządzeń na bardziej sprawne pod względem technicznym. Wybudowano stanowisko odwodnienia i higienizacji osadów ściekowych, przepompownię osadu, osadniki wtórne szt. 2 i przepompownię recyrkulacji. Zmodernizowano pod względem budowlanym część mechaniczną i reaktor biologiczny obiektu. W tym samym zadaniu inwestycyjnym skanalizowano i połączono z oczyszczalnią miejscowości Mikoszewo i Junoszyno.

2004 - Skanalizowano i połączono z oczyszczalnią miejscowości Przemysław, Drewnica, Żuławki, Łaszka, Grochowo III, Płonina.

2006 - Optymalizacja oczyszczalni ścieków w Stegnie polegająca na dostosowaniu obiektu z uwagi na nieregularne dostawy ścieków pomiędzy okresem letnim i pozostałym okresem roku.

2008 - W dniu 02 stycznia 2008r Związek Komunalny "Mierzeja" w Stegnie jako jednoosobowy wspólnik zawiązuje Aktem Założycielskim Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która rozpoczyna działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 9 grudnia 2008r. wszystkie udziały w Spółce Związek Komunalny "Mierzeja" przekazuje Gminom Stegna i Sztutowo.

2009 - Z dniem 31 marzec 2009r. zaprzestaje działalność Związek Komunalny "Mierzeja" w Stegnie.