Dane ogólne

Pełna nazwa firmy:

Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skrót nazwy:

Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.o. (zalecany przy wystawianiu faktur)

Adres:

ul. Gdańska 2 , 82-103 Stegna

Telefon centrali:

+48 55 247 84 63

Fax:

+48 55 2476446

Telefon alarmowy:

+48 55 2478463

783 928 463

zgłoszenie awarii po godz. 15-tej i w dniach wolnych od pracy

Skrzynka internetowa:

e-mail: pkmierzeja@vp.pl

Podstawa działalności:

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000298634

Konto Bankowe:

Bank Spółdzielczy w Stegnie 79 8308 0001 0000 4284 2000 0010

REGON:

220534702

NIP:

579-21-53-413

Wysokość kapitału zakładowego:

41.569.169,04 PLN