UWAGA

Przetargi współfinansowane z UE od dnia 01.01.2015r. są publikowane na stronie www.pkmierzeja.eu (kliknij link lub obrazek powyżej aby przejść do tej strony)

Przetargi

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o. o. w Stegnie zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem zapytania ofertowego są roboty budowlane związane z posadowieniem trzech studni i wykonaniem odcinka grawitacyjnego wraz z kolektorem tłocznym.

Załącznik 1  

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o. o. w Stegnie zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie oczyszczalni ścieków i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Załącznik 1  

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o. o. w Stegnie zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie dokumentacji projektowej związanej z planowaną budową odcinka grawitacyjnego w m. Mikoszewo

Załącznik 1  

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o. o. w Stegnie zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie przeglądów serwisowych 186 szt. pomp tłocznych zamontowanych w przepompowniach ścieków znajdujących się na terenie gmin Stegna i Sztutowo na warunkach opisanych w załaczniku.

Załącznik 1