Do pobrania

Regulamin odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sztutowo

Załącznik

Regulamin odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stegna

Załącznik

Tabela - wysokość cen na lata 2018-2021

Załącznik

Aktualne badania osadu

Załącznik

Regulamin zamówień poniżej 30.000 euro

Załącznik

Regulamin zamówień poniżej 14.000 euro

Załącznik

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o., posiada do sprzedaży nastepujące  pompy ściekowe:

1.Sarlin S1 304 AM 1A 511  nr 436555 szt.1
Q-0-125 l/s ;  H max 42 m ;  30 kW ; n-1482; rok produkcji 2008

2.Sarlin S1 304 M1A511  nr 149053
Q 0-130 l/s ;  H 39.5-9,5 m ; 30 kW; rok produkcji 2001; remont 2008

3.Sarlin S2 304 AL1A511
Nr 149067 , 30 kW ; rok produkcji 2001;  remont 2005

4.Sarlin S1 304 L1511 nr 96066 rok produkcji 1999
30 kW ,

5.Sarlin S1 304 L1511 nr 96067 rok produkcji 1999
30 kW,

Pompy sprawne technicznie . Posiadamy również używane stopy do w/w pomp.

Osoba do kontaktu : Tomasz Gajewski

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o.
82-103 Stegna , ul. Gdańska 2
Tel./fax 55 247 84 63, 55 247 64 46
e-mail : pkmierzeja@vp.pl

Pompy można oglądać pod w/w adresem w robocze w godz. 7-14

Załącznik

Zlecenie wydania zapewnienia odprowadzania ścieków oraz warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej

Załącznik

Wytyczne do wykonania instalacji wodociągowej na podlewanie ogrodów (dodatkowy wodomierz) oraz wniosek na podlicznik do instalacji wodociągowej na podlewanie ogrodów (dodatkowy wodomierz)

Załącznik

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "MIERZEJA" Sp. z o.o. w Stegnie

Załącznik

Decyzja Wójta Gminy Stegna dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "Mierzeja" Sp. z o.o. w Stegnie w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Stegna

Załącznik